სიბრძნე მარტოოდენ სიყვარულშია

სიბრძნე მარტოოდენ სიყვარულშია

510
როცა ვერ დავმალავ აღელვებას,
როცა სიხარული გამაგიჟებს,
როცა ღელვისაგან ავქაფდები,
როცა გადარეულ თერგსაც გადავუსწრებ,
როცა გაზაფხულის მოსვლას შემადარებ,
როცა ჩემს წაკითხვას გულით მოინდომებ,
როცა დავბრძენდები და შენც დაგაბრძენებ,
ყურში სიო გეტყვის ილიას ამ სიტყვებს:
"სიბრძნე მარტოოდენ სიყვარულშია",- იწამე შენ ეს!